STPN serien
STPN serien

Norsk Atlas AS leverer standard biologiske kloakkrenseanlegg type STPN (sort og grå vann) PRBN (kun sort vann), og membranbaserte anlegg type PRM i ulike kapasiteter. Anleggene er typegodkjent i henhold til IMO MEPC.227(64).

PRM serien
PRM serien