UEBERALL USS-15 er en kompakt økonomiske enhet som benyttes til å holde bakteriologiske kontroll over vann lagertanker. 

Sølv ioner tilføres vannet i en konsentrasjon på 0,05 til 0,1 mg/l. Sølv ioner virker som en (oligodynamisk) bakteriedreper.

 

I antikken i Mexico, ble vann og melk oppbevart i beholdere av sølv. Sølv er også nevnt i den romerske farmakopé fra 69 f.Kr.