JLMD System® er et forhåndsinstallert system for Fast Oil Recovery (FOR) eller Oil Recovery Assistance (ORA) i forbindelse med uhell eller skipsulykker. Systemet er et såkalt "Marine Passive Safety Device". JLMD system® gir rask tilgang til bunkers eller lastetanker som innebærer betydelige tidsbesparelser ved behov for tømming av bunkers eller last.